A sa Congregació, projecció de la pel·lícula “Xueta Island”. Els responsables del film són: Dani Rotstein, productor executiu, Felipe Wolokita i Ofer Laszewicki, realitzadors. La coordinació de l’acte anirà a càrrec de Carla,

directiva de “Limud”. Coordina, Miquel Segura. En acabar la projecció hi haurà un col·loqui.