XVI Campionat de Truc. Inscripcions al café sa Font Fresca.

Lloc: sa Font Fresca.