Missa de festa en honor dels Sants Metges Sant Cosme i Sant Damià. Seguidament,

a dins l’església, Homenatge als nostres majors.