MOSTRA DE MODALITATS I ESPECIALITATS DE BALL D’INCA

L’organitza: Germans Morro