10:30 h.

Lloc: Església de Santa Maria la Major

Concelebració de l’eucaristia per Mn Baltasar Morell i Fuster, rector de la unitat de pastoral d’Artà. Ball de l’Oferta a càrrec de la Revetla d’Inca

12:00 h.

Lloc: Plaça de Santa Maria la Major

Amollada de coloms