Lloc: Biblioteca Municipal.

Adreçat a infants a partir de 6 anys.

Places limitades. Imprescindible inscripció prèvia amb nom i llinatges

i telèfon de contacte a: biblioteca@esporles.cat 971 611 000