Fundació Vicent Ferrer

Organitza: FVF, Ajuntament de Maria, Taula d’Entitats i Associacions