21.30h Plaça de s’Estació

PA AMB OLI A LA FRESCA

Animació musical amb la xaranga Els forasters, els mariatxis Mallorca Titlan i el grup de jazz i swing Wacky Tobacco. Venda de tiquets a l’Ajuntament (8 i 9 d’agost de 10.30 a

13.30h i 9 d’agost de 17 a 19h) i al Centre Cívic de Sa Ràpita (8 i 9 d’agost de 10.30 a 13.30h). Preu: 10€.