Concurs de ramelleres

Plaça des Pou, a les 18 h

Inscripció prèvia a l’Ajuntament