Una mostra per rememorar el curiós i enyorat tramvia alaroner de tracció animal.

Fotografies inèdites, documents mai vists, una maqueta del vagó imperial i de l’estació,

cronologia de la seva història, plànols de la via i vagons… i, sorpresa, tots els visitants

podran pujar a un vagó i fer-se fotografies "viatjant" en el tren alaroner.

Ho organitza: Associació Cultural Al Rum.

Ho patrocina: Simonet, materials de construcció.

Hi col·labora: Ajuntament d’Alaró.