L'experiència d'iniciar una convocatòria de contractació de projectes de creació i recerca artística el 2020 ha possibilitat entrar en contacte amb artistes i agents culturals que han desenvolupat creacions i processos reflexius situats en el context físic i social d'aquests moments. Si alguna cosa tenen en comú tots els projectes és el vincle amb reflexions urgents de fer a la nostra terra. És per aquesta raó que els hem volgut presentar plegats, perquè ens puguin explicar, cara a cara, quin és el seu procés de treball, la implicació amb el territori, les seves inquietuds o problemàtiques quotidianes. D'alguna manera, establir un diàleg entre els i les artistes, els agents i el públic assistent per a intentar aprofundir en l'art contemporani i acostar-lo a la ciutadania.