Commemorant el Dia Internacional de la Filosofia, el doctor en filosofia Francesc Bibiloni Febrer ens ofereix aquesta interessant xerrada.

La UNESCO valora la importància dels sabers filosòfics atorgant-los un dia mundial.

Els quadrats màgics, coneguts a la Xina des del III mil·lenni aC, foren reverenciats durant molts d'anys com amulets protectors. Al llarg del temps el seu inicial caràcter ha esdevingut un passatemps de consum popular: els sudokus. Utilitzant aquest element lúdic s'introduiran alguns dels principals pensadors de l'antiga Grècia que foren els creadors d'una nova perspectiva d'anàlisi de la realitat: la filosofia.

Dia Mundial de la Filosofia, 19 de novembre

La filosofia és l'estudi de la naturalesa de la realitat i de l'existència, del que és possible conèixer, i del comportament correcte i incorrecte. Prové de la paraula grega phílosophía, que significa "amor a la saviesa". És un dels camps més importants del pensament humà, ja que aspira a arribar al sentit mateix de la vida.

Encara que la UNESCO va començar a celebrar aquest Dia el 2002, no va ser fins a l'any 2005 que va declarar la seva commemoració oficialment el tercer dijous del mes de novembre.

Els principals objectius del Dia Mundial de la Filosofia són els següents:

- renovar el compromís regional, subregional i internacional en favor de la filosofia

- encoratjar l'anàlisi, la recerca i els estudis filosòfics sobre els grans problemes contemporanis per a respondre millor als desafiaments amb què s'enfronta avui dia la humanitat

- sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància de la filosofia i la seva utilització crítica en les eleccions que plantegen a múltiples societats els efectes de la mundialització o la incorporació a la modernitat

- fer un balanç de la situació de l'ensenyament de la filosofia al món, insistint particularment en les dificultats per a accedir-hi

- subratllar la importància de la generalització de l'ensenyament filosòfic per a les generacions futures

Aquests objectius s'assoleixen mitjançant la promoció d'intercanvis universitaris i del món acadèmic, però també mitjançant l'acostament de la filosofia al públic en general, que ha mostrat sempre un viu interès per aquesta activitat.