Sistema de formació a distància: Google Classroom. Necessitaràs un correu electrònic i accés a Internet mitjançant ordinador, mòbil o altre dispositiu.

Resum del curs

Aprendre una base sòlida de programació amb JavaScript (vainilla) i la seva utilitat en el desenvolupament d'aplicacions web fent servir el framework React/Vue/Angular (un dels tres).

Establir una base sòlida amb la finalitat que l'alumnat pugui continuar aprofundint en el desenvolupament d'aplicacions web mitjançant l'ús de JavaScript de manera autònoma.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades en Palma.

Imprescindible:

- Coneixements mitjans/alts d'HTML5

- Coneixement informàtic a nivell usuari.

- Manejar amb fluïdesa entorns de treball amb eines ofimàtiques a Internet (per exemple: eines de Google: drive, etc).

- Tenir un compte de correu electrònic de Gmail.

- Disposar d'ordinador durant tot el curs en línia. Els requisits mínims de maquinari i programari:

- Processador: i3

- RAM: 2 GB

- Disc dur: 200 GB

Imparteix: Pedro Capó Moragues