EN LÍNIA- Videoconferències obligatòries: dilluns, dimecres i divendres, de 17.00 a 20.00 hores. Dimarts i dijous es resoldràn dubtes per la plataforma virtual Google Classroom. Google Classroom

Resum del curs

Aprendre es fonaments bàsics per una bona estructura.

La finalitat és que l'alumnat pugui iniciar pel seu compte la creació no només de pàgines web estàtiques, sinó de pàgines web dinàmiques i aplicacions web.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades en Palma.

Imprescindible:

- Coneixement informàtic a nivell usuari.

- Manejar amb fluïdesa entorns de treball amb eines ofimàtiques a Internet (per exemple: eines de Google: drive, etc).

- Tenir un compte de correu electrònic amb extensió @gmail.com.

- Disposar d'ordinador, webcam, altaveus, micròfon i connexió a Internet durant tot el curs. Els requisits mínims de maquinari i programari:

- Processador: i3

- RAM: 4 GB

- Disc dur: 200 GB

Imparteix: Antoni Ferrà Bonet