Nita és el capgròs més petit d'un gran estany i hi viu amb tots els seus germans. Encara que algú més hi viu, un peix anomenat El Gran Glup. Amb el pas dels dies tots comencen a desaparèixer i Nita es pregunta quin serà el seu futur...