Resum del curs/Resumen del curso

Amb aquest curs aprendràs a crear un compte de correu electrònic gratuïts per poder utilitzarho com a eina en la teva recerca de feina.

Con este curso aprenderás a crear una cuenta de correo electrónico gratuita para poder utilizarla como herramienta en tu búsqueda de trabajo.

A qui va dirigit/A quien va dirigido

Prioritàriament a persones empadronades a Palma en situació d¿atur en procés de cerca activa de feina

Prioritariamente dirigido a personas empadronadas en Palma en situación de desempleo en proceso de búsqueda activa de trabajo.

Imparteix/Imparte: Juan Vallespir Acosta