Resum del curs / Resumen del curso

Indagar sobre les teves limitacions inconscients per a desenvolupar-te professionalment, aprendràs a detectar les teves pròpies habilitats per a potenciar el teu propi talent. Redefiniràs el teu concepte d'èxit, així com les teves aspiracions per a emprendre una funció professional creativa i amb sentit. Dissenyessis la teva pròpia estratègia de canvi

Indagar sobre tus limitaciones inconscientes para desarrollarte profesionalmente, aprenderás a detectar tus propias habilidades para potenciar tu propio talento. Redefinirás tu concepto de éxito, así como tus aspiraciones para emprender una función profesional creativa y con sentido. Diseñaras tu propia estrategia de cambio.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament a persones empadronades a Palma que estiguin en un procés creació o consolidació d'una empresa

Prioritariamente a personas en edad laboral empadronadas en Palma que estén en proceso de creación o consolidación de una empresa.

Imparteix/Imparte: Victoria Rodriguez Mutuberria