CONVERSES ENTRE LLIBRES 2020

La realitat supera la (ciència) ficció

Turbclub, el futur del paradís perdut.

Amb Sílvia Ventayol, que va analisar la novel·la de Villalonga a "Un cas de novel·l antiutòpica"

Llegim: "Andrea Víctrix", de Llorenç Villalonga

Lloc: Centre Cultural de la Misericòrdia