Temes: Vivim en el millor dels mons possibles?

Qué és viure amb dignitat?

Per qué la bondat és avui ridiculitzada?

Tantes preguntes per contestar i tantes poques certeses!