Les noces de Fígaro, obertura, W.A. Mozart

Concert per a violoncel en do major, F. J. Haydn

Simfonia núm. 1, L. V. Beethoven

Julia Hagen, violoncel

Joji Hattori, director