Resum del curs

Conèixer diferents recursos de Internet i la seva utilitat per ajudar-nos en la cerca de feina.

A qui va dirigit

Prioritàriament a persones empadronades a Palma en situació d¿atur.

Amb coneixements d¿ofimàtica.