Lectura i debat sobre el llibre seleccionat.

Adults ja inscrits a l’activitat.