El curs es realitzarà online (plataforma ZOOM)

Resum del curs

Conèixer els conceptes, els valors i la terminologia bàsica de l¿Economia Social i Solidària (ESS).

Conèixer les principals entitats del sector d'ESS per a poder establir relacions de col¿laboració i el treball en xarxa.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral amb perfil emprenedor. Qualsevol persona que tingui inquietud en conèixer els principis de l'Economia Social i Solidària i les potencialitats d'emprendre en el sector. Potencials persones emprenedores o empreses que vulguin innovar socialment.

Imparteix: Roberto Nello