Espai: Sa Quintana

Públic: Activitats per a professionals

Més informació sobre Antra Escènica: www.asmariascia.com

Activitats per a professionals (només amb invitació) + membres d'ANTRA ESCÈNICA.

Una trobada amb...

MIGUEL OYARZUN i ISLA AGUILAR, codirectors del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz i del BE Festival de Birmingham.

CESC CASADESÚS, actual director del festival GREC.

ANTRA ESCÈNICA és un projecte gestionat per la companyia As Marias adreçat a estudiants d'art dramàtic en els seus darrers anys de carrera, o bé a nous post-graduats en art dramàtic. El projecte pretén establir un pont entre allò acadèmic i el món professional mitjançant sessions teòricopràctiques amb companyies i gestors professionals.