Resum del curs

Ara tens l'oportunitat de valorar i descubrir el teu nivell de competències professionals per al lloc de feina amb PalmaActiva i la plataforma ACCENTURE.

Les competències professionals són aquelles aptituds i destreses que es posen en pràctica al realitzar un treball de forma òptima.

T'ajudam a autoavaluar-te i formar-te per millorar el teu nivell competencial.

Analitzarem les competències que més valoren les empreses del teu perfil professional.

Et facilitarem les eines per treballar aquelles competències on hagis aconseguit un nivell més baix.

Ahora tienes la oportunidad de valorar y descubrir tu nivel de competencias profesionales para el puesto de trabajo con PalmaActiva y la plataforma ACCENTURE.

Las competencias profesionales son aquellas aptitudes y destrezas que se ponen en práctica al realizar un trabajo de forma óptima.

Te ayudamos a autoevaluarte y formarte para mejorar tu nivel competencial.

Analizaremos las competencias que más valoran las empresas de tu perfil profesional.

Te facilitaremos las herramientas para trabajar aquellas competencias en las que hayas conseguido un nivel más bajo.

A qui va dirigit

A tota persona que estigui en recerca activa de feina.

A toda persona que esté en búsqueda activa de empleo.