Una proposta d’aprenentatge musical basada en la Music Learning Theory d’Erwin Gordon adreçada a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies que involucra tot el que està relacionat amb la música: el joc, el cant, el cos, el moviment... Places limitades. Inscripció prèvia. Un infant acompanyat per un adult.