Dantzaz

Bat (u en euskera) ens remet al punt de partida o fase germinal de qualsevol idea. Bat proposa un programa format per tres obres que signen respectivament el creador basc-francès Martin Harriague, amb dues pieçes (Esclavos Felices i Walls) i la creadora eslovena Vita Osojnik.

Tres peces molt diferents que coincideixen en un relat sobre les migracions, la identitat o el lloc que ha d'ocupar l'ésser humà en un món globalitzat, encadenat al ritme de l'agenda i la tecnologia.