Resum del curs

Partim del problema que tenim una web, però ... ningú la visita ... ningú la coneix, però que està molt ben creada (... o no). En aquest curs aprendrem a que això no passi, veurem diferents estratègies i metodologies, perquè la nostra web tingui possibilitat d'èxit o al menys, major visibilitat a Internet.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en situació d'atur i empadronades a Palma.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Coneixement informàtic a nivell usuari.

- Manejar amb fluïdesa entorns de treball amb eines ofimàtiques a Internet (per exemple: eines de Google: drive, etc).

- Disposar d'ordinador i connexió a Internet per les hores en línia. Els requisits mínims de maquinari i programari:

- Processador: i3

- RAM: 2 GB

- Disc dur: 200 GB

- Inkscape

- Gimp 2.10

Imparteix: Antoni Ferrà Bonet