Resum del curs

Aquest taller pretén facilitar a l'alumnat amb un coneixement elemental o intermig de la llengua anglesa, un coneixement general de l'anglès utilitzat en el sector marítim

A qui va dirigit

Prioritariament persones empadronades a Palma, en edat laboral que vulguin treballar o hagin treballat dins el sector nàutic

Imparteix: Jose Gil Fanjul