Resum del curs

Que l'alumnat que ja tengui un nivell intermig-alt, afianci el seu nivell i progressi en l'ús oral i escrit en llegua anglesa. Amb aquest objectiu es realitzaran nombroses activitats gramaticals, de writing, listening i use of English.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones empadronades al municipi de Palma, en situació d'atur que hagin assolit un nivell de B13 o b21 i vulguin continuar formantse en l'idioma Anglès.

Imparteix: Andrés Berstein