La Punta de l'iceberg

Lucas Delgado - Juan Pastor

Propostes originals, influéncies de jazz i música clássica