Banda de Música de Manacor - Ars Antiqua

De Sebastià Rubí / Antoni M. Servera / Joan Toni Sunyer / Toni Parera Fons.

Intèrprets: Tenor: Daniele Fregapane / Soprano: Cristina Brunet / Soprano: Montse Mozo / Baríton: Jaume Obrador / Tenor: Sergi Gil / Mezzo: Núria Martín / Baríton: Ferran Montero

Direcció musical: Eduard Bernabeu / Direcció escènica: Joan Toni Sunyer / Direcció vocal: Eulàlia Salbanyà