Resum del curs

ISBA SGR s¿ha distingit, des de la seva creació, pels seus programes de finançament als emprenedors. A nivell nacional, és la societat de garantia recíproca de referència en avals per a la creació de noves empreses

A qui va dirigit

Emprenedors, empresaris, comerços i interessats en negocis digitals o e-commerce

Imparteix: Jaime García de la Rosa