En Felip és un jove cactus, però la seva família no és afectuosa. Els cactus solen ser esquerps; a vegades, també poden necessitar una abraçada.

Què farà en Felip?