Cia. La Mecánica (Mallorca) – Teatre físic, visual i d’objectes