Un espectacle construït a partir de les vivències dels seus creadors i creadores, i d'uns infants que han volgut fer visible la seva veu. Parlam de nosaltres, els adults, i de com us veim, als nins i nines; de com us escoltam i de com, mirant-vos, ens demanam què va passar, que un dia els adults vàrem deixar de jugar.

Autor: Pau Bachero

Tereseters: Aina Zanoguera, Alejandro Navarro, Borja Tous i Carme Serna

Música: Joan Vila Salbanyà

Audiovisuals: Claudio Capellini

Equip tècnic: Pau Bachero, Jenny Vila i Juanro Campos

Tècnica emprada: mixta; teresetes i teatre d'objectes

Duració: 60 minuts

Edat recomanada: familiar a partir de 5 anys

Idioma: català