Apertura del camino público de la carreteta vieja Lluc Pollença