Presentación del velódromo-pista de atletismo Mateo Domínguez

-