El congrés celebrat a Sóller, organitzat per la Sociedad Española de Paleontología i el Museu Balear de Ciències Naturals de la localitat honorant Guillem Colom, ha posat de manifest la delicada situació en què és troba el patrimoni paleontològic i naturalístic illenc.

Les biblioteques i col·leccions arreplegades després de la Guerra Civil (fou del primer que cremà) s´han conservat gràcies a Societats i entitats particulars com la Societat d´Història Natural o el mateix Museu Balear de Ciències Naturals. Fins ara, la feina dels socis i l´Obra Social de diverses entitats bancàries ha estat clau per al manteniment del llegat de científics com Colom, Cuerda, Muntaner o Bauzá i d´altres, molts d´ells de renom internacional. L´escassetat de mitjans actuals fa que aquest patrimoni avui sols es pugui mantenir gràcies a la voluntat d´uns pocs socis i bibliotecaris que capegen com poden la situació. Martí, Carolina, Guillem, moltes gràcies. La vostra feina és encomiable i heroica perquè no parlem de polsoses peces de Museu sinó d´informació clau per interpretar la realitat actual natural i social de l´illa i per això mateix vigilada de prop sempre per poderosos equips d´investigació.

Si aquestes Societats cauen per falta de pressupost i mitjans, ¿quines garanties tenim els investigadors de què el fruit dels nostres estudis se conservarà per a les futures generacions?. Perquè avui aquestes entitats assumeixen el paper que pertoca a l´Administració. La Llei de Patrimoni Històric de la Comunitat de 1985 és clara i contundent al respecte: la responsabilitat de la conservació i manteniment del patrimoni cultural és del Govern de les Illes Balears i dels Ajuntaments. Els naturalistes illencs estaríem orgullosos de firmar que el que estudiem i documentam passés a formar part del fons d´un futur Museu de Ciències Naturals de les Balears. També hi estaríem si el llegat patrimonial del que parlem estigués sempre custodiat, conservat, disponible i exposat tant per investigacions i visites presents com futures. No és una utopia, és una necessitat. És imperatiu legal i moral. És patrimoni de tots. És fer país i es fer cultura. Interessa?