Endesa duplica el nombre d’actuacions de treballs en tensió (TET) per millorar el subministrament elèctric ja que permet fer el manteniment de la xarxa de distribució sense interrompre el servei, fet que millora la qualitat i continuïtat del subministrament elèctric. Això suposa més de mil actuacions a la xarxa de distribució que milloraran la qualitat del subministrament sense que afecti el servei.

A més, aquestes actuacions ajuden a ser més eficients perquè eviten l’afectació del servei als clients entre 3 o 4 hores i els clients de la Companyia poden percebre directament la millora del subministrament elèctric.

Els tècnics que fan aquestes feines és personal especialitzat i molt qualificat. Allò permet augmentar l’eficiència de les actuacions amb més qualitat. A més, Endesa, utilitza materials per evitar accidents als treballs mitjançant una barqueta aïllada i també amb altres mitjans auxiliars que utilitzen proteccions aïllants.

Un dels exemples d’actuacions que han dut a terme els operaris especialitzats és el canvi d’aïllament deteriorat per un llamp, que ha perdut parcialment la seva capacitat d’aïllament. D’aquesta manera la companyia s’anticipa a una possible avaria, fent la substitució del aïllament sense llevar la tensió i mantenint el subministrament elèctric de tots els clients.

Els tècnics que fan aquestes feines és personal especialitzat i molt qualificat

Automatització i telecontrol: una xarxa més eficient

Un dels eixos de l’estratègia d’Endesa és utilitzar les eines que proporciona la digitalització per millorar la qualitat del subministrament. Un dels avanços és l’ús dels telecomandaments. Cal destacar que la xarxa de distribució d’Endesa ja disposa en totes les línies de dispositius de telecomandament.

Des del Centre de Control d’Endesa es pot actuar a distància en els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar els equips sobre el terreny en cas d'incidències, ja que el Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa, mitjançant els elements de detecció en cas de defecte.

Amb aquests avanços Endesa guanya eficiència perquè s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric.

Un dels eixos de l’estratègia d’Endesa és utilitzar les eines que proporciona la digitalització per millorar la qualitat del subministrament

De les xarxes tradicionals a la digitalització i la mobilitat elèctrica

Endesa, en el marc del procés de transformació digital de la companyia, redobla els esforços en la digitalització de tota la xarxa de distribució. En els darrers anys, la companyia fa una important inversió en la tecnificació de la seva xarxa per a dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics.

L’objectiu de la companyia és donar una resposta adequada a les especificitats del territori amb l’automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents, que han de permetre el desplegament de la mobilitat elèctrica, una mobilitat més ecològica i sostenible.

L’objectiu d’Endesa: la descarbonització i les energies renovables

Endesa és la primera companyia elèctrica d'Espanya i la segona a Portugal. És, a més, el segon operador gasista del mercat espanyol. Desenvolupa un negoci integrat des de la generació fins a la comercialització i ofereix també, a través d'Endesa X, serveis de valor afegit orientats a la descarbonització dels usos energètics en llars, empreses, indústries i Administracions Públiques.

Les xarxes de distribució tenen una gran importància per la companyia com a peça clau per facilitar la transició cap a un model energètic descarbonitzat caracteritzat per una creixent electrificació de la demanda, l’avanç de les energies renovables i un percentatge cada vegada major dels recursos distribuïts connectats directament a la xarxa de distribució.

Amb aquests avanços Endesa guanya eficiència perquè s’estalvia temps en la localització d’avaries

La companyia elèctrica està fermament compromesa amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de Nacions Unides i, com a tal, impulsa decididament el desenvolupament d'energies renovables a través d'Enel Green Power España, l'electrificació de l'economia i la Responsabilitat Social Corporativa. En aquest darrer àmbit actuen també des de la Fundació Endesa. El seu equip humà suma al voltant de 9.600 empleats. Endesa forma part d'Enel, el major grup elèctric d'Europa.

Durant els tres propers anys, Endesa concentrarà la inversió al desenvolupament de nous subministraments, el manteniment de la xarxa i actuacions de millora de l’eficiència a l’organització, la modernització, la digitalització de sistemes i les accions de millora d’eficiència en l’organització.