La implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a Palma és una realitat. A finals de 2021 aproximadament un 90% dels ciutadans ja tendran prop de ca seva un contenidor marró per a poder reciclar aquests residus. 

Dins aquest contenidor els ciutadans, comerços o establiments de restauració hi poden dipositar qualsevol resta de menjar (carn, peix, verdures, pa, restes de cafè, infusions, etc.), així com a paper de cuina brut de menjar i petites restes de jardineria.

Reciclatge per al compost

Aquests materials es destinen a l’elaboració de compost, un producte utilitzat per fertilitzar camps i jardins. Altres beneficis ambientals d’aquest reciclatge són la reducció de residus a incinerar o abocar, així com beneficis econòmics per la reducció de costos d’incineració. 

Separar i reciclar la matèria orgànica és una obligació establerta a la normativa estatal, europea i la llei balear de residus. Suposa aproximadament un 40% dels nostres residus, per tant la seva separació és imprescindible per a assolir els objectius de recollida selectiva que marca la llei: actualment a Palma és del 28% i hem d’arribar al mínim del 50%.

Palma tendrà un total de 596 contenidors marrons de recollida de matèria orgànica

Recollida selectiva mòbil

Per fer possible la recollida selectiva de la matèria orgànica, es va iniciar la seva recollida durant els anys 2017 i 2018 amb la implantació de la recollida selectiva mòbil al centre històric. Les 44 plataformes que s’instal·len cada dia a 9 barris del centre (Sindicat, la Calatrava, Monti-sion, la Seu, Cort, la Llotja-Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i Sant Nicolau.) compten amb dipòsit per als residus orgànics. També s’implanta la recollida amb contenidors a Son Sardina.

També va ser l’any 2018 quan es varen implantar els primers contenidors marrons com a prova pilot a Son Rapinya, Son Flor, Los Almendros-Son Pacs, el Fortí, Son Cotoner i el Camp d’en Serralta, continuant l’any 2019 a Son Espanyolet i Son Dameto. A finals de 2020 segueix la implantació a Santa Catalina, Son Armadans, Son Dureta i la Teulera.

Separar i reciclar la matèria orgànica és una obligació establerta a la normativa estatal

És enguany, el 2021, quan es planteja la implantació massiva per arribar gairebé a tota la ciutat. Entre els mesos d’abril i maig s’han instal·lat contenidors marrons a Bons Aires, Camp Redó, Cal Capiscol, Jonquet, Son Peretó, Son Xigala, Son Roca, Son Ximelis, Son Anglada, Son Vida, el Terreno, Portopí, la Bonanova, Cala Majori Sant Agustí.

Barris amb contenidors marrons al juny

Al llarg del mes de juny el contenidor marró arribarà al Amanecer, l’Olivera, Son Oliva, Plaça de Toros, Arxiduc, el Secar de la Real, la Indioteria Urbà i Establiments i finalment als primers barris de Llevant: Son Cladera, Son Rutlan, Verge de Lluc, el Rafal Vell, el Rafal Nou i el Viver.

La implantació als barris de Llevant continuarà els mesos d’octubre i novembre a Foners, Marquès de la Fontsanta, els Hostalets, Son Fortesa Sud, Can Capes, Son Canals, Pere Garau, Son Gotleu, la Soledat, Nou Llevantm el Molinar, Son Ferriol, Coll den Rabassa, la Casa Blanca, Sant Jordi, l’Aranjassa, el Pill·larí, Can Pastilla, les Meravelles i l’Arenal. 

Palma tendrà així un total de 596 contenidors marrons de recollida de matèria orgànica. Són contenidors tancats, que s’obrin amb la targeta ciutadana per tal d’assegurar-ne un bon ús i per poder implantar en el futur un sistema de tarifa justa, que bonifiqui els usuaris que en facin un bon ús.

Aquesta implantació va acompanya d’una intensa campanya d’informació i conscienciació

Campanya d’informació i sensibilització 

Aquesta implantació va acompanya d’una intensa campanya d’informació i conscienciació. És una campanya de proximitat, a nivell de carrer, a càrrec de l’equip d’educació ambiental d’EMAYA. Es distribueix material informatiu sobre l’ús del contenidor marró i el que s’hi ha de dipositar, així com poals i bosses per a facilitar la separació de la matèria orgànica per fer un bon ús d’aquests contenidors. Igualment es difon informació a través del web, xarxes socials, associacions de veïns i altre entitats.

Taula informativa a càrrec de l'equip d'educació ambiental d'EMAYA

Fins ara, els informadors d’Emaya han visitat centenars de comerços i milers de famílies per un ús correcte d’aquests dipòsits. D’aquesta manera els ciutadans tenen una informació completa sobre l’ús correcte dels contenidors marrons de matèria orgànica.