A l’ambient econòmic i social d’aquesta Comunitat hi ha una preocupació força estesa sobre quin serà el grau de bonança de la temporada turística d’enguany. Segons l’opinió de la gent entesa en la matèria, la solució passa perquè hi hagi una vacunació del setanta per cent de la població europea, això vol dir que a principis de maig cinc-cents milions d’europeus haurien d’estar vacunats, sobretot aquells grups més vulnerables de la població. Si fos així, segurament que els diversos estats membres de la UE harmonitzarien els requisits d’entrada i sortida de les seves fronteres, la qual cosa facilitaria la mobilitat de les persones. Val a dir que s’observen fortes tensions en el mercat mundial de les vacunes que podrien minvar i retardar el seu subministrament, en aquest sentit, seria desitjable que la UE tingués la determinació, l’habilitat i el múscul polític suficient per assegurar l’adquisició de les quantitats necessàries i, per descomptat, les corresponents administracions públiques fessin els seus deures amb justícia, eficiència i eficàcia.

D’acord amb analistes qualificats, el canvi i millora de l’actual situació sanitària i les seves derivades augmentarà la confiança de la gent, minorarà la incertesa existent i permetrà que les ganes reprimides de sortir i viatjar generin una demanda considerable de serveis turístics. Una part important d’aquesta demanda preferirà anar-se’n a indrets de proximitat amb els seus propis medis de locomoció, coincidint amb els missatges de nombrosos governs estatals que suggereixen a les seves ciutadanies passar les vacances al seu propi país per tal d’afavorir les economies locals. Els negocis que reflecteixin la filosofia del concepte «petit és bell» tindran una bona oportunitat, així ho demostra el creixent interès pels establiments situats a la ruralia o nuclis urbans poc massificats. No anirà tan bé a l’hora de fer previsions, ja que les grans plataformes digitals de distribució anuncien que les reserves de serveis es faran molt a darrera hora. En suma, pot arribar ser un any acceptable si tothom actua amb diligència.

Pel que fa a la quantificació de les previsions econòmiques, tot i que això pertany al camp de l’especulació, si ens atenim a les hipòtesis que manegen les empreses que configuren la cadena de valor del sector turístic i es compleixen les esmentades millores sanitàries, es flexibilitzen les restriccions i torna la facilitat de desplaçament de les persones, l’exercici d’aquest any podria assolir el quaranta/cinquanta per cent dels resultats de l’any dos mil denou. No serà un any com els que coneixíem abans de la pandèmia, però almenys ajudarà que la situació social i econòmica no sigui tan dramàtica com és ara. Confiem idò que l’optimisme retorni al voltant nostre.