Finalitzat el procés judicial amb la condemna al professor Miquel Beltrán, del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB pel delicte de coaccions a la professora Lucrècia Burges, del mateix Departament, els sotasignats manifesten:

Que la sentència, que condemna Miquel Beltrán a una pena de sis mesos de presó, a una indemnització a la víctima de 6.000 euros, i dos anys d’allunyament i de no poder comunicar-se amb ella, deixa ben clar qui ha estat el responsable de les coaccions. Per aquest motiu, lamentam la deplorable imatge que aquest cas ha projectat del Departament de Filosofia i Treball Social i del conjunt de la UIB en l’opinió pública. Aquesta pèssima imatge ha estat agreujada pel fet que, en ocasions, s’ha presentat aquest cas sota l’aparença d’un “conflicte” entre dos grups de professors, quan l’únic que ha existit, com demostra la sentència, és un cas de coaccions del professor Beltrán a la professora Burges. De fet, el que resulta més deplorable i penós pel bon nom del Departament de Filosofia i Treball Social és que el condemnat que ha portat a terme aquestes indesitjables accions sigui catedràtic d’Ètica.

Com a companys, col·legues i amics, donam el nostre suport a la professora Lucrècia Burges, que s’ha enfrontat durant sis anys a aquestes coercions d’una manera modèlica, amb una admirable fortalesa i dignitat. La seva ha estat una lluita llarga, constant i solitària, acompanyada moltes vegades del silenci i la incomprensió de diversos estaments de la Universitat. El seu exemple ens ha d’esperonar a tots a impedir que uns fets tan lamentables com aquests no es tornin repetir mai més a la nostra Universitat.

Per això, i en nom d’aquesta exemplaritat, confiam que les autoritats acadèmiques de la UIB que, per garantir la deguda protecció de la víctima, vetllin pel compliment integral de la sentència i, en el seu cas, adoptin les mesures que considerin oportunes i proporcionals al delicte comès per un funcionari públic.