Quins són els principals objectius del consistori en gestió municipal?

Tot i que soni a tòpic, el principal objectiu és millorar la vida de la gent d’Artà i de la Colònia de Sant Pere, per la qual cosa intentam caminar cap a una gestió municipal més eficaç de tots els serveis. Si hagués de destacar-ne alguns, serien una millor gestió d’un bé tan important com és l’aigua, posar tots els recursos necessaris per estar al costat de la gent que passa per un moment complicat, afavorir el desenvolupament del sector empresarial, impulsar accions que ens ajudin a transformar el municipi per aconseguir els objectius de l’agenda 20-30 i la conservació i preservació del nostre entorn privilegiat.

En aquest període de pospandèmia quin projecte considera més important? 

Estam fent feina amb normalitat en diferents fronts: participació, obra pública, eficiència energètica, joventut, reactivació econòmica... i tots ells són importants. D’una o d’altra forma perseguim el benestar dels nostres veïns i veïnes i fer d’Artà un municipi millor. Intentam retornar a aquella normalitat d’abans de la pandèmia.

Durant la pandèmia hi ha hagut molta demanda d’ajudes socials, les mantindran o augmentaran?

L’àmbit social és prioritari i mantindrem els recursos necessaris per ajudar la gent que ho hagi de menester. 

Quines mesures posarà en marxa per reactivar l’economia?

Aquest mes d’octubre vàrem engegar la iniciativa Artà a Cel Obert, que converteix el municipi en un centre comercial diferent i una gran quantitat de productes i serveis a l’abast de tothom. Hem començat per una acció puntual, que és la dels bons descompte a establiments de restauració, comerç i hosteleria, i que està sent un èxit. 

Quines infraestructures pensen millorar al seu poble?

Seguirem millorant les infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua i projectam obres relacionades amb la millora de l’eficiència energètica i de l’accessibilitat. Realitzarem un projecte que a mi personalment em fa molta il·lusió, que és la remodelació de tot el casc antic d’Artà, amb la implantació o reparació dels diferents serveis i un canvi de paviment que millorarà l’accessibilitat i l’estètica d’aquesta zona. Es preveu la remodelació de la Plaça de Sant Pere de la Colònia i, en funció de possibles línies de subvenció, la col·locació de plaques fotovoltaiques a diferents zones d’aparcament del poble.

De quina manera els pressupostos de l’any vinent serviran per fer front a l’actual crisi?

Els pressupostos de l’any que ve es basen en tres eixos: reactivació econòmica, amb ajudes i iniciatives per fomentar el comerç local; serveis socials, mantenint la partida pressupostària amb l’opció d’incrementar aquests recurs si escau, com enguany; i manteniment de les infraestructures.

Els joves són el col·lectiu més afectat per aquesta crisi, quines iniciatives durà a terme per millorar la seva situació? 

Enguany hem optat per dur endavant un procés pilot de pressupostos participatius joves, en què es destinaran 25.000€ del pressupost municipal a allò que ells decideixin què es pot fer. Estam molt il·lusionats davant el recorregut d’aquesta iniciativa. També hem tret una línia d’ajudes per a joves emprenedors adreçada a qui ha decidit muntar una empresa en un moment tan complicat.