Tornar a posar l’economia d’Alaró un altre pic en marxa és l’objectiu principal de l’Ajuntament, amb accions que reforcin la marca Alaró.

En quina fase es troben els projectes de millora de carrers i voreres?

Enguany volíem du a terme la millora del carrer Pontarró i del camí de ses Barreres i sí que s’han fet una sèrie d’actuacions en les voreres del camí de ses barreres, però el carrer Pontarró i l’asfaltatge complet del camí de ses Barreres s’ha licitat ara i està prevista que comencin durant el mes de desembre i que acabin durant el mes de febrer-març. 

Després de canviar la il·luminació en el CEIP, Teniu previst fer actuacions semblants en altres instal·lacions?

Aquesta és una actuació que està englobada dins el pla d’estalvi energètic de l’Ajuntament que intentarem implementar dins el 2030 englobat dins l’agenda 20-30. La idea és fer actuacions d’aquest tipus a altres edificis i anar substituint il·luminació i sobretot, de cara a l’any que ve, preveiem redactar un projecte de solarització d’un dels pavellons que tenim en el municipi per començar a produir energia neta per consum propi.

Algun projecte emblemàtic pendent que hagi pogut finalitzar-se o que ja estigui en marxa?

A nosaltres ens fa especial il·lusió poder construir l’aparcament en el solar municipal de Blanca de Son Penyaflor. Alaró té problemes d’aparcament i fa anys que gairebé no es creen places. Es preveu que durant el mes de desembre o gener es pugui licitar i, per tant, començar durant el mes de febrer-març de l’any que ve. L’acabament definitiu de la urbanització de la zona de l’entrada de Lloseta de l’escorxador que serà positiu per què es podran construir habitatges de protecció oficial. Estam pendents que el consell de Mallorca doni el vistiplau definitiu i es puguin acabar les obres.

Passat el més dur de la crisi de la covid-19, quines són les prioritats de l’Ajuntament?

Posar un altre pic en marxa Alaró. Tornar a organitzar les activitats socials i de trobada d’alaroners que ens donàvem aquesta essència de poble. Preparam unes festes de Nadal més o manco normals sempre complint amb les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries. I per altra banda donar la màxima ajuda a famílies que ho han passat més malament en aquesta crisi.

Continuen les ajudes a famílies i empreses?

La idea és seguir amb la rebaixa de l’ocupació de la via pública durant l’any que ve i a la vegada poder també donar suport a les famílies que ho necessiten a través de l’àrea de serveis socials. Pensam que haver contractat un segon arquitecte i desembossar l’àrea d’urbanisme fa que les empreses del sector serveis que són moltes a Alaró. Fusters, picapedrers, llanterners, electricistes, guixaines... puguin fer feina en aquestes obres de millora que ara mateix n’hi ha un munt en marxa a Alaró, per què l’aturada gran que hi havia a l’àrea d’urbanisme s’ha pogut desembossar per mor de la contractació d’un segon arquitecte.

Heu constatat una millora en l’economia del poble?

Enguany s’ha notat una pujada de la gent que ha visitat el nostre poble en els habitatges vacacionals i els allotjaments d’interior. Dimarts vàrem presentar la plana web turística visit.ajalaro.net on trobam diferents rutes per caminar per Alaró, una explicació de la història i una altra de les festes . Crec que és molt important per la marca Alaró i per aquest turisme d’interior i de senderisme a la serra de Tramuntana, i també per donar un valor afegit a la marca Mallorca i a la marca Illes Balears. A la vegada oferir una guia turística interactiva digital que es pot descarregar des del codi QR que penjarem en els diferents comerços, establiments i allotjaments, plaques de senyalització patrimonial que hi ha en el nostre municipi.

Quines són les previsions de cara al 2022?

La idea és anar tancant projectes i començar alguns de nous. El projecte principal serà seguir millorant camins i carrers, la prioritat és aqueixa, poder ampliar la zona de vianants de la plaça Sebastià Jaume, arreglar el carrer Rectoria, el carrer Son Amengual i el carrer del Camp Roig serà un dels principals projectes que es faran dins l’any que ve. També, arreglar la piscina municipal i acabar de construir el segon pavelló seran actuacions dins l’àrea d’esports i a més d’això, petites actuacions que es puguin fer amb altres àrees, sobretot també seguir invertint en manteniment i en millora de les instal·lacions educatives del nostre municipi.