Com afronta Llucmajor aquesta etapa postpandèmica?

La situació postpandèmica l’afrontam centrats en la recuperació econòmica i tenint molt present el que han patit les persones, empreses i negocis del nostre municipi.

Quins són els objectius en matèria de gestió municipal?

Els nostres objectius passen per millorar infraestructures, mantenir la nostra aposta per la sostenibilitat i acabar la legislatura amb un municipi millor del que ens vàrem trobar.

A l’àmbit econòmic, quines hi seran les prioritats?

Des de l’Ajuntament de Llucmajor apostam per la baixada d’imposts en els casos que poguem, com ja hem fet amb aquelles persones que s’han inscrit al programa d’ITR per rebre una bonificació en la taxa de fems; el manteniment de les terrasses als locals d’oci i restauració fins el 31 de desembre sense pagar taxes d’ocupació de la via pública o la baixada de 100 euros de la taxa de fems pel sector de la restauració i oci, que va patir el tancament dels seus negocis a causa de la pandèmia a principis del 2021. De cara al 2022 ens plantejam revisar algunes taxes municipals a més de seguir fent noves incorporaciones a la bonificació de taxa de fems amb la ITR. Es tracta d’estar al costat dels ciutadans, que tan malament ho han passat aquests dos anys.

Les ajudes socials han estat molt necessàries durant la pandèmia. Es mantindran el proper any?

La pandèmia ens ha fet canviar el concepte d’ajudes socials, que ja no són el que eren fa uns anys. L’àrea de Serveis Socials ha augmentat, tant en pressupost i en capital humà i ho seguirà fent metre sigui necessari. Malgrat això, esperam que la situació millori i puguem tornar a una situació pre pandèmica. Mentrestant, des de l’Ajuntament farem tots els esforços que siguin necessaris per sortir junts d’aquesta pandèmia.

 Quines infraestructures vol millorar el Consistori?

Hem presentat als Fons Europeus Next Generation diversos projectes i estam a l’espera que ens donin el vistiplau: la rehabilitació del teatre Cas Coix, l’aparcament soterrat a s’Arenal i la reforma de diversos sectors de l’enllumenat públic a les Urbanitzacions. D’altra banda hem posat en marxa alguns projectes a s’Arenal, com la reforma del carrer del Gran i General Consell; la peatonalització de la plaça Major i la plaça Reina Maria Cristina (aturades per problemes aliens a l’Ajuntament que esperam que es resolguin el més aviat possible), i a Llucmajor poble, la peatonalització del carrer Santa Catalina Thomàs. També hem treballat en asfaltats, parcs infantils o reparació de voravies, però ens hem centrat en les infraestructures que requerien una millora des de fa anys.

Els pressupostos de l’any que ve permetran fer front a la crisi pandèmica?

Ara hi estam treballant i volem fer uns pressuposts amb seny perquè sabem que tot i que la situació ha millorat, encara no és el final d’aquesta crisi. Com ja he comentat, a l’àrea de Serveis Socials continuarem fent esforços, i esperam seguir comptat amb el remanent de tresoreria que ens permeti poder continuar amb el nostre pla d’objectius de legislatura.

Els joves i la gent gran són els col·lectius més afectats per aquesta crisi. Com pensa ajudar-los l’Ajuntament?

Crec que aquests dos són els col·lectius més afectats per la crisi. Els joves són els qui tenen més ganes de sortir i fer coses, i si la situació ens ho permet, recuperarem les “quintades” i les festes i events per aconseguir que Llucmajor sigui un municipi on els joves vulguin fer poble i sentin que apostam per ells. Pel que fa a la gent gran, poc a poc anirem renovant els convenis amb les associacions i treballarem perquè puguin tornar a la vida abans de la pandèmia. 

Segona convocatòria de les ajudes extraordinàries pel teixit empresarial

L’ajuntament de Llucmajor ha llançat la segona convocatòria de les ajudes extraordinàries dirigides al teixit empresarial del municipi amb l’objectiu de facilitar l’accés a totes les empreses del municipi que s’han vist afectades per la crisi socioeconòmica derivada de la COVID-19. Aquesta segona convocatòria suposa una nova oportunitat per a totes les empreses tant aquelles no hagin sol·licitat la subvenció o no hagin estat admesos per no complir la totalitat dels requisits com per a aquells sol·licitants que sí que foren admesos a la convocatòria anterior, per què tal i com explica el batle «volem repartir la quantia total que tenim destinada a aquestes ajudes i no volem que ningú quedi a fora».

Amb aquest objectiu s’han modificat alguns dels requisits, com ara la reducció d’almenys un 40% del volum d’ingressos obtingut en el desenvolupament de la seva activitat empresarial durant l’any 2020 en relació amb el volum d’ingressos obtinguts l’any 2019, s’han duplicat les quantitats màximes i es facilitarà la documentació a les persones que tributen amb mòduls, com els taxistes o el petit comerç, sempre tenint en compte la seguretat jurídica i tècnica.

Ajudes teixit empresarial