AgroBank, la línia de negoci de CaixaBank dirigida al sector agroalimentari, ha consolidat el seu lideratge en aquest segment i té com a clients un de cada tres agricultors espanyols. La proposta de valor d’AgroBank combina el desenvolupament dels millors productes i serveis adaptats a les peculiaritats dels pagesos, ramaders o cooperativistes del sector juntament amb un assessorament proper i integral, no només amb el suport financer, sinó també des de la planificació conjunta, l’ajuda a la formació i l’especialització per oferir un servei realment útil.

Actualment, una quarta part de la xarxa d’oficines de CaixaBank es troba a municipis rurals. L’entitat té presència a més de 2.200 municipis, i a 366 és l’única entitat present. 

AgroBank compta amb una àmplia xarxa d’oficines pròpies i 3.000 professionals amb un alt coneixement del sector. Concretament a Balears AgroBank dona servei a 8.500 clients agraris amb activitat, a través de 18 oficines, tres de les quals es troben al Raiguer com són Sa Pobla, Santa Maria i Llubí. El Pla Estratègic 2019-2021 de l’entitat financera, dins del seu model de banca socialment responsable, aposta per mantenir aquesta xarxa per afavorir la proximitat al client i la inclusió financera de tota la població, independentment del lloc de residència.

Segons Sergio Gutiérrez, director d’AgroBank, “hem de ser capaços d’aprofitar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE, creant i millorant els productes i serveis adaptats al sector agrari, adaptant-nos als nous hàbits dels clients amb la banca física i digital i abordar decididament el desafiament de la inclusió financera i rural”.

AgroBank duu a terme accions d’impuls al sector com a jornades tècniques i firmes d’acords amb organitzacions de rellevància. A través de la Càtedra AgroBank sobre Qualitat i Innovació al sector Agroalimentari juntament amb la Universitat de Lleida desenvolupa accions com el premi a la millor tesi doctoral, premi al millor treball final de màster, seminaris i cursos específics. AgroBank, juntament amb la Fundació «la Caixa», destina anualment ajuts per un milió d’euros en una línia específica d’Acció Social a l’Àmbit Rural per col·laborar amb el desenvolupament d’activitats que afavoreixin dones, joves i gent gran i els ajudi a millorar la seva qualitat de vida a l’entorn rural.

L’informe agroalimentari del 2021 “Avançant cap a la sostenibilitat” ha posat de manifest que el sector és clau per a l’economia i la societat i que és un pilar essencial per a la recuperació

Impuls de la igualtat i diversitat

CaixaBank està compromesa i treballa per fomentar la diversitat, una de les cinc línies prioritàries del Pla Estratègic 2019-2021. A través d’AgroBank, l’entitat materialitza el seu suport a la igualtat de gènere al medi rural amb acords estratègics amb associacions de famílies i dones del medi rural com Afammer i Fademur. 

Amb aquests acords l’entitat contribueix a la consecució de l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 5, que busca assolir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les noies.