L’objectiu del Consistori de Deià és mantenir la cohesió social i no deixar ningú enrere davant la pandèmia i els seus efectes negatius a l’economia al mateix temps que es garanteix la salut de tots els deianencs. Tot això sense oblidar els projectes previstos.

Quines seran les seves prioritats enguany?

Hem d’estar a prop dels deianencs per a seguir salvaguardant la salut pública i mantenir la màxima cohesió social davant la crisi econòmica que patim. Un pic garantit això, no volem oblidar el full de ruta amb què els ciutadans ens varen fer arribar a l’Ajuntament: noves Normes Urbanístiques; recollida de residus porta a porta; dinamització cultural; diversificació i desestacionalització econòmiques.

Per reduir els efectes negatius de la crisi socioeconòmica d’aquesta pandèmia, com actuarà el consistori?

La nostra màxima és que ningú quedi enrere. Hi tenim tots els recursos abocats, però el gran repte és aconseguir una administració àgil... i la legislació no ens ajuda. 

Quines iniciatives socials posareu en marxa?

A més de tramitar les rendes econòmiques, des de l’Ajuntament assumim lloguers, subministraments i productes de primera necessitat de tothom que ho necessiti. Hem incrementat les ajudes per als estudiants i esperam acabar l’any amb el projecte d’habitatge social municipal en marxa.

En matèria d’infraestructures i equipaments, quines inversions teniu previstes?

Just per al 2021 preveim la compra de can Vallès; l’ampliació de la xarxa de clavegueram; la reforma de l’Amfiteatre; soterraments del cablejat aeri...

De quina manera recolçareu als comerços i empreses de Deià?

Ja vàrem treure una línia d’ajudes per a autònoms i Pimes al desembre, de la qual se’n beneficiaran tots els sol·licitants. Tenim previst treure’n més a finals de març i al juny, fer una campanya d’activitats culturals que funcioni com un incentiu per a visitar Deià i treballar amb l’associació d’empresaris per a la promoció del poble.