Andreu Isern, batle de Consell, explica quins són els principals projectes que es duran a terme en el municipi durant aquesta legislatura. Isern confia en poder enllestir les actuacions que encara resten per finalitzar com la construcció d’una àrea recreativa o, la remodelació del polígon industrial. Tot i així, segons assenyala Isern, en aquests dos anys de legislatura ja s’han dut a terme el noranta per cent dels compromisos.

Com afrontau la segona meitat d’aquesta legislatura?

La veritat és que l’afrontem amb molta il·lusió i amb moltes ganes de dur a terme tots els projectes, que són molts, que tenim iniciats i altres que tenim previst iniciar i acabar durant aquesta legislatura.

Vol dir que es realitzaran els principals compromisos del consistori?

Durant aquests dos anys de legislatura ja hem executat el 90% dels compromisos que anunciàvem en el nostre programa electoral i estem treballant per a dur a terme els projectes que tenim pendents, a més dels nous que la bona situació econòmica ens permetrà dur a terme.

Quins són els principals projectes que ja s’han executat?

Durant aquesta legislatura se han executat importants projectes com l’obertura del carrer Son Boi davant del pavelló, l’ampliació del nou cementiri i la construcció d’un nou tanatori. També s’ha reformat el punt verd i s’ha enllestit la segona fase de l’enllumenat públic. Quant a les inversions supramunicipals, s’ha dut a terme l’enllaç de la carretera de Palma a l’autopista.

Quins projectes tenen previstos per a la resta de la legislatura?

Molts són els projectes que s’executaran enguany. Actualment s’està licitant la construcció d’una àrea recreativa darrere del pavelló i la remodelació del polígon industrial. També la restauració integral del carrer Roser, la remodelació de l’aparcament del cementiri, l’eliminació de barreres arquitectòniques del cementiri i construcció de nous lavabos. D’altra banda es preveu la construcció d’un nou aparcament al costat del pavelló. I per a l’any vinent es té previst portar a terme un passeig des del carrer Estació fins al passeig Mallorca, la remodelació del carrer Ferrer i la canalització de les aigües pluvials del carrer Palma. Quant a les inversions del Govern s’iniciarà enguany un nou centre de salut i l’ampliació de la depuradora.

Quin projecte considera més destacat?

Sens dubte el projecte més important és la construcció d’un nou centre de salut ja que això ens permetrà disposar d’un major nombre de professionals i un espai més ampli i confortable per als usuaris. Per part de l’ajuntament ja hem cedit el solar per a la nova construcció.

De cara al futur, quines són les principals necessitats del poble? 

Crec que una de les principals necessitats del poble és disposar d’una gran sala polivalent on les associacions puguin desenvolupar les seves activitats ja que cada dia augmenten les associacions i no disposem d’instal·lacions per a poder cedir-les a les seves peticions.