Magdalena Perelló, batlessa de Llubí, està especialment orgullosa de l’obertura de l’escoleta municipal, un projecte que, segons destaca, s’ha dut a terme amb finançament del propi ajuntament. D’altra banda, Perelló assenyala com a actuaciones importants la xarxa de pluvials de tot el poble i el canvi de l’enllumenat públic per a una millor eficiència energètica.

Alguns dels projectes més importants iniciats a la passada legislatura estan a punt de concloure. Què en destacaríeu?

En primer lloc volem destacar l’obertura de l’escoleta municipal de 0-3 anys de la qual estam molt orgullosos. És un projecte que vàrem començar just a l’inici l’anterior legislatura amb doblers propis, de l’Ajuntament, juntament amb una petita subvenció del Consell. Els altres projectes de quanties importants que hem duit a terme són: la xarxa de pluvials de tot el poble i el canvi de l’enllumenat públic per a una millor eficiència energètica.

Aquestes actuacions inclouen l’escoleta, el sistema de pluvials i l’enllumenat públic. Que s’ha fet a cada un d’ells?

Pel que fa a l’escoleta, es va adquirir el solar (després d’un procés de participació popular), es va fer un concurs d’idees de projectes arquitectònics i finalment l’any 2019 començaren les obres de construcció i aquest 1 de febrer hem obert l’escoleta tan esperada i desitjada per tots els llubiners i llubineres.El projecte de la xarxa de pluvials compta de sis fases. El pròxim mes d’abril es començarà el darrer tram. Finalment el projecte d’enllumenat públic ha consistit en el canvi de lluminàries per LED i l’adequació del cablejat a la normativa vigent. Cada un d’aquests tres projectes eleva el seu import a un milió d’euros. Els dos darrers han estat subvencionats majoritàriament pel Consell de Mallorca.

Quins serien els projectes destacats del present exercici?

Per aquesta legislatura volem destacar el projecte d’elaboració de la ruta cicloturística des Racons i el canvi d’enllumenat del camp de futbol.

Quines necessitats heu detectat a causa de la crisi de la covid-19?

Hem detectat necessitats laborals, la gent necessita fer feina per sentir-se útil i poder subsistir. També han augmentat les famílies amb necessitats detectades per Serveis Socials.

Quins ajuts teniu prevists per tal de pal·liar les conseqüències de la crisi?

Ja s’han publicat ajudes al lloguer per a joves i pròximament es publicaran ajudes per comerços, autònoms i empresaris.

Quines seran les prioritats una vegada deixem enrere la pandèmia?

Veim molt necessari reforçar el teixit empresarial i la vida cultural del poble per a poder tirar endavant amb optimisme.